Vi hjälper företag att få nya kunder!

Att hjälpa ett företag att få nya kunder är en blandning av psykologi, kvalitet och kvantitet. Vi har hjälpt företag i 21 år med detta och kallar oss new businesskonsulter eftersom det är en stor skillnad i att enbart boka möten och att faktiskt se till att det blir nya kunder av de möten som bokas.

Vi sätter tillsammans med dig upp ett mål på antal nya kunder du ska få med hjälp av oss och arbetar därefter tillsammans för att nå detta mål. Vi skapar ett intresse hos din nya potentiella kund så att den vill träffa dig och vi börjar bygga förtroendet för ditt bolag redan i den första kontakten.

I motsats till ett vanligt mötesbokningsföretag så fokuserar vi på att det är nya kunder du ska få, inte bara en massa möten. Vi ser att mötesbokningen är ett viktigt steg på vägen men vi ser även att uppföljningsarbetet är minst lika viktigt så att det verkligen blir affärer av de kontakter vi inlett. En del av vår ersättning tar vi först när du får in en ny kund där vi varit involverade – så säkra är vi på att vårt samarbete kommer att ge dig nya kunder! Maximera din försäljning med vår proaktiva och förtroendeingivande besöksbokning.

Långsiktighet

Om du vill få ditt företag att växa så behöver ni oftast få nya kunder samtidigt som ni behåller era befintliga kunder. För att få en ny kund så behöver de flesta företag förklara den nytta de ger sina kunder. För detta kan man använda olika kanaler och där är mötesbokning en kanal som vi vet verkligen fungerar. Om företaget erbjuder mer komplexa tjänster eller produkter, så räcker det oftast inte med att enbart förlita sig på exempelvis Google-annonsering utan det krävs mer. Ska du eller någon annan på ditt bolag, själva sköta hela det arbete som krävs i en säljprocess, så kan det vara svårt att hinna med. När du outsourcar den första delen i säljprocessen (mötesbokning), så skapas mer tid för dig att fokusera på att istället genomföra möten och stänga affärer. Vi ser tillsammans till att ditt företag får det antal nya kunder som ni önskar och du kan känna dig trygg med att vi tar hand om ditt bolags varumärke på bästa sätt.