Bookmaster står för resultat, kvalitet och långsiktighet

Resultat

Vårt fokus är att du ska få nya kunder, inte att du ska gå på en massa möten. Mötesbokningar är ett viktigt steg på vägen till att få en ny kund men vi hjälper till under hela vägen i säljprocessen, inte bara i början. Vår unika process ger våra kunder nya kunder på det mest kostnadseffektiva arbetssättet. Vår genomsnittskund stannar i 5,5 år hos oss, det är ett tydligt kvitto på att vår kund får det de önskar med vårt samarbete = nya kunder.

Kvalitet

Vi agerar som vår kund när vi tar kontakt med deras potentiella nya kund. För att kunna agera på detta sätt så har vi en kunskap om vår kunds företag och ett väldigt nära samarbete vilket gör att vi är trygga i vår roll och kan förmedla denna trygghet när vi ringer. Vi bokar inte ett möte för att det ska ge oss provision utan vi bokar ett möte för att det ska ge vår kund en ny kund.

Vi har avstämningsmöten med vår kund varje månad för att hela tiden förfina vårt samarbete och tillsammans se till att få deras potentiella kunder ett steg längre ned i säljtratten tills de slutligen blir en ny kund. Vi följer även gärna med på bisittarmöten för att hela tiden optimera vårt samarbete.

Långsiktighet

Vi arbetar idag med cirka 20 företag och har i snitt arbetat under 5,5 års tid med dessa. Våra kunder är allt ifrån enmanskonsulter till börsnoterade bolag. Vissa av våra kunder har mycket långa säljprocesser och vi ser tillsammans till att bearbeta deras potentiella kunder kontinuerligt under tiden.

Pondus och charm

Vi kan vår kund och förmedlar därför en seriositet och förtroende. Vi är samtidigt lyhörda och ser att vi har ett stort ansvar när vi representerar vår kunds företag och varumärke. Den vi kontaktar tackar ja till att träffas av egen fri vilja, inte att de blir övertalade att tacka ja.

Vi tar aldrig ett första nej som ett nej eftersom det i dagens arbetsklimat ofta är en första reaktion när någon ringer för att boka ett möte. De möten som vår kund oftast tycker har gett bäst resultat är ofta de möten där vi fått argumentera mest för att boka mötet.