Historik

För 21 år sedan startade jag Bookmaster efter att jag uppmärksammat att det saknades ett bolag som hjälpte företag med kvalitativ mötesbokning och nykundsbearbetning. Jag hade då arbetat med försäljning hela mitt yrkesverksamma liv och på alla företag som jag arbetat på, hade man haft en utmaning med att ha tillräckligt många kundmöten för att klara de uppsatta försäljningsmålen.

Som försäljningschef sökte jag efter en samarbetspartner som kunde ta den initiala kundkontakten och boka möten, men jag hittade ingen som på ett önskvärt sätt arbetade med detta. De hade alla en för hög personalomsättning och bristande kvalitet och jag kände att de skulle göra mer skada än nytta för vårt varumärke.

Jag startade då Bookmaster eftersom jag förstod att andra bolag måste känna samma sak och redan från start har vi arbetat på ett helt unikt sätt. Under de 21 år vi funnits har vi uppmärksammat att bolag även har en svårighet att hinna med uppföljningsarbetet och vi har därför utvecklat en process där vi tillsammans med vår kund ser till att det verkligen blir nya kunder, inte enbart en massa möten.

Efter 21 år kan jag fortfarande säga att vi är helt unika i vårt sätt att arbeta och den kvalitet och resultat vi levererar till våra kunder. Det finns bolag som bokar möten åt sina kunder, men våra kunder får nya kunder!

Therése Hallberg, VD och grundare